Nincs engedélyezve a javascript.
Kedves Vásárlóink! A koronavírusra, az Önök és az alkalmazottaink egészségére való tekintettel a rendelésfelvétel határozatlan ideig szünetel, így sajnos házhoz szállítást sem tudunk biztosítani. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Universitas-Szeged Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6722 Szeged, Ady tér 10.; adószáma: 18457782-2-06; cégjegyzékszáma: 06-09-014183, cégjegyzéket vezető cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága) – a továbbiakban Adatkezelő - által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gép feldolgozása során (Adatvédelem).

2. Az adatkezelő megnevezése:

Név:Universitas-Szeged Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:6722 Szeged, Ady tér 10.
Levelezési cím:6722 Szeged, Ady tér 10.
Telefonszám:+36/62 544-131
Email cím:webshop@univkft.hu

Hírlevél adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-141359/2018.


Webáruház adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-141834/2018.


3. Tárhely szolgáltató

Név:Overflow Kft.
Székhely:7683 Dinnyeberki, Fő utca 53.
Email:info@overflow.hu

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1 Megrendelés
A megrendelés során a Fogyasztónak/Ügyfélnek (későbbiekben Ügyfél) kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Ügyfélnév,
 • email cím,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám, cégek esetében adószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),telefonszám.

4.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Ügyfél megrendelésének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során az Ügyfél önként ad meg, illetve amelyek a szolgáltatás teljesítése során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ügyfél külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes Ügyféli adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és a Tárhely szolgáltató fér hozzá.

4.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Ügyfél korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Ügyfélnek külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A Ügyfelek a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Ügyfelek számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k

 • Analitika, követés cookie
 • Webhelyen keresztüli követés
 • Ügyfél azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

5. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

5.1. Az adatkezelésre a

internetes oldalak (a továbbiakban: Weboldalak) található internetes tartalmak Ügyfeleinek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldalak használatával, a megrendeléssel, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5.2. Az adatkezelés célja a Weboldalakon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, valamint szolgáltatásainak az Ügyfelekkel történő megismertetését célzó hírlevelek kiküldése érdekében tárolja.

5.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Ügyfelek jogainak védelme.

5.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a megrendelés elküldésével kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A megrendelést adó Ügyfél kérésére történő törlésére, valamint az Adatkezelő általi törlésére kerül sor. Az Adatkezelő a Megrendelő adatait az utolsó megrendelés feladását követő két év elteltével törli.

6.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

6.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalakon történő megrendelés során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

7.1. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek az alábbiak:


 1. a) az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat; illetőleg

 2. b) a megrendelések teljesítésének érdekében bizonyos személyes adatok (név, telefonszám, szállítási cím) átadásra kerülnek a csomagok szállításáért felelős partnereknek (Futárszolgálat esetén: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.);illetőleg

 3. c) az esetleges Szegedi Tudományegyetem jegyzettámogatásának felhasználásával történő vásárlás érdekében a Megrendelő hallgató diákigazolvány száma átadásra kerül a Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) részére.

A Partnereink az adatvédelmi előírások tiszteletben tartása mellett a fent említett személyes adatokat kizárólag a cél érdekében használják, a cél teljesülését követően kötelesek azonnal törölni, harmadik félnek tovább nem adhatják.


7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

7.3. Az Adatkezelő az Ügyfél által megadott adatok a megrendelt termékek kézbesítésére jogosan használja fel (küldemények címzése). Az adatokat az Adatkezelő a kézbesítést végző részére nem adja át, azokat a küldeményen tünteti fel.

7.4. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Ügyféli jogok és jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

8.2. Adatkezelő az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név:Universitas-Szeged Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:6722 Szeged, Ady tér 10.
Levelezési cím:6722 Szeged, Ady tér 10.
Telefonszám:+36/62 544-131
Email cím:webshop@univkft.hu

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a 8.3. pontban elérhetőségeken keresztül, munkanapokon 8 és 16 óra között.

8.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Weboldalakon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.5. Az Ügyfél az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

8.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a megrendelés során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldalak használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. Email címek felhasználása

9.1. Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak a jelen nyilatkozatban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.

9.2. Az e-mail címek kezelése kizárólag az Ügyfél azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, valamint a webhelyeken elérhető szolgáltatásokról szóló hírlevelek kiküldése célját szolgálja, így csak ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak az Ügyfél által történő módosításával mondható le.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. Szolgáltató rendszere az Ügyfelek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Ügyfelek által a megrendeléskor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

10.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

10.3. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

10.4. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfél előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

10.5. Adatkezelő az adatkezelés nyilvántartásba vételét a 2011. évi CXII. törvény 66.§.(1) bekezdése alapján kezdeményezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A nyilvántartásba vétel megtörténtéig, illetve a nyilvántartásba vételre előírt határidő lejártáig az Adatkezelő az adatkezelést kizárólag a 2011. évi CXII. törvény 65.§.(3) bekezdés a.) pontja szerinti terjedelemben – az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozó adatkezelés – kezdi meg.

Szeged, 2018. március 12.

Universitas-Szeged Nonprofit Kft.